Poziv na obuku

Podijelite:

Poštovani, obavještavamo Vas da će u organizaciji Konzorcija “Automotive center – centar za vozila” d.o.o. Sarajevo, “EiB Internacionale” ad PJ Centar za motorna vozila Banja Luka, “Mervik” d.o.o. Sarajevo, i “Eastcode” d.o.o. Banja Luka, biti održana edukacija za sticanje licence za poslove homologacije pojedinačnog vozila. Obuka će se održati u Banja Luci, 26. i 27.05.2022 godine. Detalje i prijavni obrazac možete preuzeti na linku:

Poziv i prijavni obrazac: https://automotivecenter.ba/wp-content/uploads/2022/06/Pozivzaobukuh.pdf

Posljednje novosti

Bajram Šerif Mubarek Olsun

Bajram Šerif Mubarek Olsun, svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti želi kolektiv Automotive Centra.

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH