ADR – obuka

Obavještavamo Vas da je firma „Automotive center – centar za vozila” d.o.o. Sarajevo. Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, broj: C/M-215-154/17 od 10.04.2017. godine ovlaštena za obavljanje stručnog osposobljavanja vozača motornih vozila za prevoz opasnih materija i drugih lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija, klase 1 – eksplozivne materije i predmeti sa eksplozivnim materijama; klase 2 – gasovi; klase 3 – zapaljive tečne materije; klase 4.1 – zapaljive čvrste materije; klase 4.2 – samozapaljive materije; klase 4.3 – materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove; klase 5.1 – oksidirajuće materije; klase 5.2 – organski peroksidi; klase 6.1 – toksične materije; klase 6.2 – zarazne materije; klase 8 – nagrizajuće (korozivne) materije i klase 9 – razne opasne materije i predmeti, a u skladu sa Članom 25, stav 1. Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prevoz opasnih materija i drugih lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija, broj 01-03/17 od 21.03.2017. godine.

Obuka vozača motornih vozila za prevoz opasnih materija i drugih lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija se obavlja u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, a polaganje ispita se vrši pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Inspektorat za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara u Banja Luci.

Prijava zainteresovanih kandidata za obuku se vrši putem popunjenog obrasca koji se može naći u produžetku ove stranice. Pored obrasca, kandidati su dužni da dostave:

  1. Ovjerenu fotokopiju lične karte,
  2. Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole,
  3. Dokaz (prijavu) prebivališta,
  4. Ovjerenu fotokopiju diplome i svjedočanstva o stečenoj stručnoj spremi,
  5. Ovjerenu fotokopiju JS3100/PD3100 obrasca (za kandidate u radnom odnosu),
  6. Uplatnica u iznosu od 370,00 KM.

Dostavljanje potrebne dokumentacije vrši se u kancelarijama sa sjedištem u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru.

Formular za prijavu kandidata za obuku:

Formular za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita:

Uplata se vrši prema mjestu održavanja obuke, na slijedeće račune:

  • Sarajevo: UniCredit bank d.d.  – 3389002201380381
  • Banja Luka: UniCredit bank d.d. – 3389002200903335
  • Mostar: UniCredit bank d.d. – 3381302231718583

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH