Međunarodni projekti

Transbonus

TransBonus je dvogodišnji projekt u trajanju od 1. januara 2009. do 31. decemrba 2010. Cilj projekta je unaprijeđenje i promoviranje saradnje između EU i zemalja Zapadnog Balkana na polju istraživanja, te razvoju i primjeni tehnologija u kopnenom transportu. Ovaj projekt će doprinijeti uspostavljanju mreže istraživača i unverziteta s ciljem povećanja znanstvenih potencijala u regionu. Tokom implementacije projekta, partneri će napraviti pregled sadažnje strukture i predstaviti specifične potrebe istraživača u polju transporta, proširiti kvalitetna iskustva, organizovati seminare i podržati znanja u okviru FP7 projekta, uspostaviti projektne vježbaonice i promovisati saradnju između akademskih institucija i preduzeća, organizirati stručne posjete između partnera u zemaljama Zapadnog Balkana i EU s ciljem širenja mreže istraživača, te razviti bazu podataka o istraživačkim kapacitetima i mogućnostima za finansiranje projekata.

Više informacija: pikula@automotivecenter.ba

Sarajevo, 23.12.2010. godine

Na kraju TransBonus projekta potrebno je dati kratki osvrt na postignute rezultate. U protekle 2 godine, firma Automotive center – centar za vozila Sarajevo, kao parnter EU FP7 TransBonus projekta je aktivno radila na formiranju baze podataka o istraživačkim institucijama, univerzitetima, stručnim organizacijama i firmama iz Bosne i Hercegovine koje mogu dati značajno učešće u razvoju novih tehnologija u oblasti transporta. Do sredine 2009. godine formirana je baza koja je obuhvatila ukupno 22 institucije (ministarstva, univerzitete, fakultete, automobilsku industriju, transportne firme, itd), kao i 44 istraživača i eksperta u oblasti transporta. Veliko nam je zadovoljstvo istaći da je kroz rad dvije radionice, održane u Sarajevu u septembru 2009. godine i apriliu 2010. godine, za kreiranje pred-prijedloga budućih projekta za EU FP7, te jednog zajedničkog skupa istraživača i industrije, održanog u Sarajevu u junu 2010. godine, navedeni broj institucija i istraživača i eksperta premašen. Koristimo zato ovu priliku da na kraju prikažemo BAZA ISTRAŽIVAČA / RESEARCHERS DATABASE iz oblasti transporta, koja sadrži listu od 78 istraživača i eksperata (napomena da lista nije konačna) i koja može poslužiti za uspostavljanje saradnje na domaćim, ali i regionalnim i evropskim projektima. Firma Automotive center – centar za vozila Sarajevo će i dalje primati informacije o institucijama i istraživačima koji žele da budu uvršteni u ovu bazu podataka, te napravljene izmjene ažurirati na web stranici.

Na osnovu dostavljenih profila istraživačkih organizacija u BiH, koordinator TransBonus projekta je pripremio i štampao 5 profila koje daju sliku istraživačkog duha u Bosni i Hercegovini. To su profili sljedećih institucija/firmi: Mašinski fakultet Sarajevo, Mašinski fakultet Banja Luka, IPSA Sarajevo, Elektrotehnicki fakultet Sarajevo i Automotive center – centar za vozila Sarajevo. Svakako najinteresantniji dio aktivnosti na TransBonus projektu predstavlja radionica koja je održana u Sarajevu, gdje su zainteresovani istraživači iz zemalja Zapadnog Balkana radili na kreiranju novih prijedloga projekata za otvorene FP7 pozive u 2010. godini.

Sofia, 06-08.12.2010. godine

Početkom decembra 2010. godine u Sofiji je održana konferencija “Transport Research and Business Cooperation in SEE” na kojoj su pored zemalja predstavnica TransBonus projekta učestvovali i istraživači iz Hrvatske, Slovenije, Rumunije i Turske. Tom prilikom su prezentirana dostignuća istraživača, tenutne aktivnosti i planovi za budućnost eksperata iz industrije u oblasti transporta. Drugog dana konferencije organizovana je posjeta firmi “Vagonremonten zavod 99” u gradicu Septembri koja se bavi proizvodnjom osovina šinskih vozila, te posjeta gradu Plovdiv. Imajući u vidu da je kraj TransBonus projekta planiran za 31.12.2010. godine, ovo je bio i posljedni susret partnera TransBonus projekta.

Galerija

Delft, 15.-17.09.2010. godine

Zahvaljujući partneru TransBonus projekta iz Holandije, organizovana je veoma uspješna posjeta istraživača i eksperata Zapadnog Balkana iz oblasti transporta čuvenim istraživačkim i obrazovnim institucijama u Holandiji, TU Delft i Eindhoven, TNO, itd. Tom prilikom istraživači i eksperti su se upoznali sa trenutnim istraživačkim programima, mogućnostima za uspostavljanje kontakata i korištenje savremene mjerne opreme za različite vrste ispitivanja, te mogućeg zajedničkog učešća u budućim FP7 projektima.

Sarajevo, 07.-09.07.2010. godine

U periodu od 07.-09.07.2010 godine u Sarajevu je održana radionica TransBonus projekta kojoj je prisustvovalo više od 50 učesnika (istraživača i eksperata iz oblasti transporta) iz zemalja partnera TransBonus projekta. Na osnovu prijavljenih prijedloga projekata u okviru drugog Otvorenog poziva TransBonus projekta tokom mjeseca maja 2010. godine izabrane su 4 ideje. Osnovni cilj radionice TransBonus projekta u Sarajevu je bio da se istraživači iz zemalja Zapadnog Balkana okupe na jednom mjestu i zajedno pokušaju dati svoj doprinos u kvalitetnijoj pripremi svake pojedinačne ideje. U tu svrhu formirana su 4 tima koja su aktivno radila u kreiranju pred-prijedloga projekta za novi Otvoreni poziv u okviru FP7.

Sarajevo, 03.06.2010. godine

Dana 03.06.2010. godine u hotelu Saraj u Sarajevu, sa početkom u 10,00 časova, održan je sastanak istraživača iz oblasti transporta sa predstavnicima različitih ministarstava i malih i srednjih preduzeća. Tom prilikom su prezentirani svi dosadašnji pred-prijedlozi projekata u okviru prvog i drugog Otvorenog poziva u okviru TransBonus projekta, kao i pred-prijedlozi i zemalja partnera TransBonus projekta.

Sarajevo, 01.06.2010. godine

Tokom mjeseca maja ove godine i novog Otvorenog poziva za prijavu prijedloga projekata u okviru TransBonus projekta ukupno su primljene 3 prijave iz Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 03.05.2010. godine

oordinator TransBonus projekta je 01.05. 2010 godine objavio zvanično otvaranje novog poziva za prijavu pred-prijedloga projekta za buduće FP7 projekte.

Preuzimanje elektronske verzije aplikacijske forme u kojoj su sadržane detaljne upute i kriteriji za prijavu s detaljnim objašnjenjima može se izvršiti pritiskom na: Vodič sa formom za prijavu pred-prijedloga projekta. Popunjene prijave, isključivo u elektronskoj formi, treba poslati u predviđenim terminima na e-mail adresu koordinatora TransBonus projekta transbonus@online.bg ili na e-mail adresu partnera projekta TransBonus u BiH pikula@automotivecenter.ba.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je 31.05.2010. godine.

Sarajevo, 08.04.2010. godine

Druga radionica “2nd National Ideas Generation Event” u okviru FP7 projekta TransBonus održana je danas u Sarajevu, u sali Hotela Grand Sarajevo. U radu radionice učestvovalo je više od 25 istraživača koji su predložili 20 ideja i diskutovali o mogućnostima moguće prijave za FP7 projekte. Istraživači su istovremeno upoznati i sa raspisivanjem novog otvorenog poziva u okviru TransBonus projekta početkom maja i pripremama za punu podršku u kreiranju konačnog prijedloga projekta koju će ponuditi eksperti TransBonus projekta tokom završne radionice koja će se održati u Sarajevu u periodu 08.-09.07.2010. godine.

Sofija, 28-29.01.2010. godine

Tokom velikih snježnih padavina i ekstremno niskih temperatura u Sofiji je održan sastanak svih partnera TransBonus projekta. Tom prilikom su prezentirani ostvareni rezultati na planiranim aktivnostima u protekloj 2009. godini i ukazano na preostale aktivnosti u 2010. godini. Prvi korak je organizovanje druge radionice “2nd National Ideas Generation Event” tokom mjeseca aprila, zatim organizacija INFO dana tokom mjeseca maja ili juna, te pripreme za završnu radionicu koja će se održati u periodu 08-09.07.2010. godine u Sarajevu. Cilj završne radionice je obuka za pripremanje konačnih prijedloga projekata za sljedeći poziv u okviru FP7. Predstavnici najuspiješnjih prijedloga projekata će imati priliku da svoje ideje prezentiraju istraživačima na međunarodnom INFO danu koji će se održati u Briselu u jesen 2010. godine.

Sarajevo, 13.11.2009. godine

S ciljem kvalitetnijeg informisanja svih istraživača iz oblasti transporta u zemljama Zapadnog Balkana kreiran je dvojezični prospekt sa svim informacijama o TransBonus projektu, njegovim terenutnim aktivnostima i predviđenim aktivnostima u narednom periodu. Prospekt je urađen na engleskom jeziku i jezicima naroda Zapadnog Balkana, tj. na zvaničnim jezicima koji se koriste u Bosni i Hercegovini. Sadržaj prospekta možete pogledati pritiskom na Prospekt TransBonus projekta.

Sarajevo, 15.10.2009. godine

Do isteka roka za drugi otvoreni poziv u okviru TransBonus projekta, firma Automotive center Sarajevo je primila i obradila ukupno 7 pred-prijedloga budućih projekata za EU FP7. Svi predloženi pred-prijedlozi su proslijeđeni do kooridinatora TransBosnus projekta. Nakon uspješnog ocjenjivanja od strane eksperata, provjere zadovoljavanja osnovnih preduslova za trenutno otvorene pozive u okviru EU FP7 – Surface transport, slijede aktivnosti na traženju partnera, pripremanje i finaliziranje prijedloga projekata, te apliciranje za EU FP7.

Thessaloniki, 01.10.2009. godine

Predstavnici firme Automotive centar Sarajevo i gospodin Muhamed Delić ispred firme Cimos TMD AI Gradačac su prisustvovali INFO danu organizovanom od strane partnera TransBonus projekta iz Grčke. Pored domaćih istraživača iz Grčke i partnera TransBonus projekta, ovom seminaru su prisustvovali i drugi istraživači iz Srbije i Bugarske, što je omogućilo uspostavljanje novih veza u traženju partnera za buduće FP7 projekte, te ukazano na moguće pred-prijedloge u okviru otvorenih poziva TransBonus projekta.

Sarajevo, 08.09.2009. godine

Danas ie u sali Hotela Grand u Sarajevu održana prva radionica “1st National Ideas Generation Event” u okviru FP7 projekta TransBonus kojoj je prisustvovalo više od 30 istraživača iz oblasti transporta zaposlenih u državnim i kantonalnim ministarstvima, fakultetima i institucijama, te preduzećima čije su aktivnosti vezane za sektor transport. Skupu je prisustvovao i gospodin Ammar Miraščija ispred MCP i NCP FP7 za Bosnu i Hercegovinu. Tokom rada radionice predložen je veliki broj ideja mogućih prijedloga projekata za otvorene pozive u okviru FP7, ukazano na značaj i mogućnosti prijave pred-prijedloga u okviru otvorenih poziva TransBonus projekta, kao i na podršku u definisanju prijedloga projekata od strane eksperata TransBonus za najkvalitetnije pred-prijedloge projekata.
Preuzimanje elektronske verzije aplikacijske forme u kojoj su sadržane detaljne upute o otvorenim programima i krajnjim datumima prijave pred-prijedloga projekta, kriterijima za prijavu i detaljnim objašnjenjima, može se izvršiti pritiskom na: Prijava pred-prijedloga za EU FP7.

Popunjene prijave isključivo u elektronskoj formi treba poslati u predviđenim terminima na e-mail adresu koordinatora TransBonus projekta transbonus@online.bg ili na e-mail adresu partnera projekta TransBonus u BiH pikula@automotivecenter.ba.

Galerija

Sarajevo, 02.09.2009. godine

U skladu sa zaključcima drugog sastanka partnera TransBonus projekta, te prema planu aktivnosti predviđenih ovim projektom, firma Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo organizuje prvu radionicu – “1st National Ideas Generation Event” koja će održati u Sarajevu, 08.09.2009. godine u Hotelu GRAND Sarajevo, sa početkom u 10,00 časova.

Cilj ove radionice je da se prijavljena grupa istraživača zaposlenih u više od 20 naučno-istraživačkih organizacija, državnih, entitetskih i kantonalnih institucija i drugih firmi koje svojim radom mogu doprinijeti unaprjeđenju transporta, upozna sa:

 • osnovnim načelima EU FP7 programa,
 • TransBonus projektom u okviru kog je značajno mjesto posvećeno istraživačima iz oblasti transporta u BiH,
 • trenutno otvorenim EU programima,
 • preduslovima za kvalitetnu pripremu prijedloga budućih EU projekata – sektor Transport.

U tu svrhu, partner TransBonus projekta u BiH, firma Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo je obradila Priručnik FP7 – Vodič za istraživače u oblasti transporta koji će biti dostupan u štampanoj verziji na otvaranju radionice, ali i u elektronskoj formi pritiskom na Priručnik FP7. Originalna verzija priručnika na engleskom jeziku se može dobiti na Internet stranici TransBonus projekta.

Krajnji cilj radionice “1st National Ideas Generation Event” je osposobljavanje istraživača i istraživačkih organizacija u svrhu pripreme pred-prijedloga novog projekta u okviru EU FP7.

Malta, 14-17.06.2009. godine

Na prelijepom otoku u Sredozemnom moru održan drugi sastanak partnera TranBonus projekta. Tom prilikom je analiziran trenutni proces mapiranja naučno-straživačkih organizacija, institucija, malih i srednjih preduzeća u oblasti transporta, te održan trening za potrebe organizovanja prvog susreta istraživača iz oblasti transporta na domaćem nivou koji se treba održati početkom septembra.

Sarajevo, 20.04.2009. godine

Prvi zadatak i jedan od najvažnijih ciljeva TransBonus projekta je kreiranje i održavanje naučno-istraživačke baze podataka za dalju istraživačku i razvojnu saradnju u svrhu:

 1. Identifikacije istraživačkih grupa i pojedinačnih istraživača sa specifičnim kompetencijama,
 2. Pomoći istraživačkim grupama i pojedinačnim istraživačima u promociji njihovih kompetencija i pokretanja suradnje sa drugim organizacijama.

Ko se može registrovati u naučno-istraživačku bazu podataka?

 1. Istraživačke grupe (sa univerziteta, istraživačkih centara i istraživačkih kompanija) iz oblasti kopnenog transporta,
 2. Pojedinačni istraživači u oblasti kopnenog transporta.

Zašto se registrovati u TransBonus bazu podataka? Registracija će nam pomoći da promovišemo vaše kompetencije.

Koristeći bazu podataka, drugi istraživači će imati priliku da Vas kontaktiraju:

 • za Vaše učešće u istraživačkim projektima,
 • za Vaše učešće u nacionalnim i EU javnim tenderima,
 • za Vaše učešće u konferencijama, itd.

U tu svrhu smo pripremili 2 upitnika. Prvi se odnosi na prikupljanje informacija o istraživačkoj organizaciji, a drugi na prikupljanje podataka o svakom pojedinačnom istraživaču iz oblasti kopnenog transporta.
Preuzimanje dokumenata: Upitnik o istraživačkoj organizaciji i Upitnik o istraživaču.
Kada popunite upitnik(e), molimo Vas da dokument(e) pošaljete partneru TransBonus u BiH na e-mail adresu: pikula@automotivecenter.ba

Sofija, 02.02.2009. godine

The Applied Research and Communication Fund, ARC Fund iz Sofije, kao koordinator FP7 projekta pod nazivom TransBonus (Transport EU-Western Balkan Network for Training, Support and Promotion of Cooperation), organizovao je prvi sastanak partnera uprojektu u Sofiji, 2-3 februara 2009. Firma Automotive center – centar za vozila (AMC) Sarajevo, Bosna i Hercegovina je jedan od devet partnera i to: Todor Kableshkov Higher School of Transport iz Sofije, Bugarska, St. Cyril and Methodius University iz Skoplja, FYRM; Polytechnic University iz Tirane, Albanija; Foundation for Research and Technology Hellas, Grčka, SenterNovem iz Holandije, Integrated Resources Management Company Ltd. sa Malte i Faculty of Mechanical Engineering iz Kraljeva, Srbija.

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH