FAQ & Info

1. Na koji način se vrši certificiranje vozila sa uređajima za pogon na alternativna goriva (LPG)?oji način se vrši certificiranje vozila sa uređajima za pogon na alternativna goriva (LPG)?

Certificiranje vozila sa pogonom na LPG se vrši tako što se na nekom od Ispitnih tijela obavlja pregled vozila, provjera ispravnosti i nepropusnosti instalacije, te utvrđuje da li je instalacija izvedena na odgovarajući način, u skladu sa zakonskim propisima. Zatim se kompletna dokumentacija dostavlja na dodatni pregled Stručnoj instituciji koja je ovlaštena da donese konačni sud o instalaciji i izda odgovarajuću dokumentaciju potrebnu za registraciju vozila.

2. Koja dokumentacija je potrebna za certficiranje vozila sa pogonom na LPG?

Za certificiranje ovakvih vozila je potrebno dostaviti:

 –         Certifikat rezervoara gasa

–          Certifikat isparivača

–          Vagarski list vozila sa napunjenim spremnicima goriva

–          Izjava servisera

–          Dokaz o vlasništvu vozila   

3. Koji je rok važnosti certifikata za vozilo sa pogonom na LPG?

Rok važnosti certifikata se veže za upotrebnu dozvolu rezervoara za gas. Za nove, homologirane rezervoare certifikati se izdaju na period od 7 godina. Stariji rezervoari moraju proći ispitivanje od strane Ministarstva energetike i rudarstva, te se mora dostaviti upotrebna dozvola u obliku Rješenja, koja se izdaje na period od 5 godina, te se i certifikati za vozilo izdaju na taj period.

4. Može li se vozilo opremljeno sa pogonom na LPG koristiti van granica BiH?

Vozila koja u Potvrdu o registraciji kao pogonsko gorivo imaju upisano LPG gorivo mogu nesmetano prelaziti BiH granicu. Da bi se LPG mogao upisati kao pogonsko gorivo, neophodno je provesti certificiranje, kako je objašnjeno u prethodnim pitanjima i odgovorima.

5. Koja je cijena certificiranja vozila?

Cjenovnik o certificiranju vozila je propisan od strane Ministarstva prometa i komunikacija BiH, i može se preuzeti i pogledati u sekciji „Certificiranje – Cjenovnik“.

6. Da li je vozilo dužno proći proces certificiranja nakon zamjene motora?

Da, nakon zamjene motora potrebno je provesti certificiranje, nakon čega se dobija Potvrda o ispitivanju vozila koja je neophodna za obavljanje tehničkog pregleda, te unosa novog broja motora u Potvrdu o registraciji.

7. Na koji način se vrši prepravka putničkog vozila u teretno vozilo – furgon?

Iz putničkog vozila se izvadi zadnja klupa (sjedišta), ugradi se odgovarajuća podnica sa mjestima za prihvat traka za učvršćivanje tereta. Iza sjedišta vozača se ugrađuje kruta  zaštitna pregrada, a na sve staklene površine koje se nalaze u tovarnom prostoru se postavlja zaštita od oštećenja od strane tereta. Prije odlaska na Ispitno tijelo, i početka procesa certificiranja, vlasnik vozila je dužan izvagati prazno vozilo u stanju spremnom za vožnju (napunjen spremnik goriva i prisutna ostala oprema).

8. Na koji način furgon može biti registriran kao putničko vozilo?

Da bi vozilo bilo registirano kao putničko, moraju se izvršiti prepravke koje podrazumijevaju    uklanjanje zaštitne pregrade, postavljanje sjedišta zadovoljavajućeg kvaliteta (sa naslonima za glavu), postavljanje homologiranih pojaseva, te općenito prilagođavanje prostora za smještaj putnika, u smislu podova, ostakljenih površina, rukohvata i sl.

9. Kako se određuje nosivost vozila nakon njegove rekonstrukcije?

Nakon rekonstrukcije, vozilo treba pripremiti za vožnju (tečnosti, oprema i sl.) te izvagati, po osovinama i u cjelini. Zatim vozilo treba dovesti do nekog od naših Ispitnih mjesta, koje će izvršiti odgovarajuće premjere vozila, uputiti upit prema Stručnoj instituciji, te će se nosivost vozila odrediti u najkraćem mogućem roku, u skladu sa tehničkim karakteristikama vozila.

10. Može li se izvršiti certificiranje vozila sa naknadno ugrađenim folijama za zatamnjivanje?

Ne, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH nije predvidjelo ovakvu certifikaciju vozila, a samo zatamnjivanje je dozvoljeno prema Pravilniku o ukupnoj masi, dimenzijama i dr.  članom 46, stav 3. tačka b) i to: bočne staklene površine motornih vozila iza leđnog naslona   sjedala vozača i suvozača, homologiranim folijama bez refleksije.

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH