1.

OBAVJEŠTENJE

2.

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje – zaštita na radu

Poštovani klijenti i partneri, obavještavamo Vas da je “Automotive center” – centar za vozila d.o.o. Sarajevo od 09.06.2023. godine Ovlaštena organizacija

3.

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o žiro računu 2023

Poštovani, u prilogu obavještenje o promjeni računa za vršenje uplata naknada za administrativno tijelo. Novi račun je potrebno primjenjivati od 01.06.,

4.

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje

Poštovani, u skladu sa preporukama FUCZ, Automotive center – centar za vozila d.o.o. će u narednom periodu organizovati rad tako da

Obavještenje

Poštovani, u skladu sa preporukama FUCZ, Automotive center – centar

5.

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o žiro računu

Poštovani, u prilogu obavještenje o promjeni računa za vršenje uplata naknada za administrativno tijelo. Novi račun je potrebno primjenjivati od 01.06.,

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH