1.

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o žiro računu 2023

Poštovani, u prilogu obavještenje o promjeni računa za vršenje uplata naknada za administrativno tijelo. Novi račun je potrebno primjenjivati od 01.06.,

2.

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje

Poštovani, u skladu sa preporukama FUCZ, Automotive center – centar za vozila d.o.o. će u narednom periodu organizovati rad tako da

Obavještenje

Poštovani, u skladu sa preporukama FUCZ, Automotive center – centar

3.

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o žiro računu

Poštovani, u prilogu obavještenje o promjeni računa za vršenje uplata naknada za administrativno tijelo. Novi račun je potrebno primjenjivati od 01.06.,

4.

OBAVJEŠTENJE

Poziv na obuku

Poštovani, obavještavamo Vas da će u organizaciji Konzorcija “Automotive center – centar za vozila” d.o.o. Sarajevo, “EiB Internacionale” ad PJ Centar

Poziv na obuku

Poštovani, obavještavamo Vas da će u organizaciji Konzorcija “Automotive center

5.

OBAVJEŠTENJE

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH