Aktivnosti

Osnovne djelatnosti:

tehničko ispitivanje i analiza;

obrazovanje odraslih iz domena: kontrole ispravnosti i održavanja vozila, funkcionisanja različitih sistema na vozilima posebno mehatroničkih, rada i korištenja specifične opreme za kontrolu vozila, uticaja vozila na okruženje i uloge vozila u prometu;

izrada i upravljanje bazama podataka te pružanje savjeta u računarskoj opremi za oblast vozila, izrada različitih software za određivanje dinamičkih i termičkih parametara motora i vozila neophodnih za proračune na vozilu (razne konstrukcije i prepravke na vozilima, dinamičko ponašanje vozila, itd.);

pisanje i izdavanje različitih stručnih publikacija iz područja cestovnih vozila (uputstva i procedure za kontrolu i održavanje vozila, preporuke za rekonstrukcije na vozilima, analize stanja i tehničke ispravnosti vozila, itd.);

te ostale stručne djelatnosti gdje je vozilo jedan od učesnika (projektovanje i konsalting u procesu izrade servisnih radionica, mogućnosti primjene alternativnih goriva, itd.).

Aktivnosti

Na osnovu Ugovora s Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, broj 01-29-3-5840/06 od 6.12.2006. godine, preduzeće “Automotive center – centar za vozila” d.o.o. je ovlašteno za poslove pregleda vozila koja učestvuju u međunarodnom drumskom transportu s ciljem izdavanja Potvrde – Certifikata u skladu sa ECMT rezolucijama.

Na osnovu Odluke Ministarstva prometa i komunikacija BiH, broj: 01-02-2-3713/09 od 3.11.2009. godine, preduzeće “Automotive center – centar za vozila ” d.o.o. je imenovano za Stručnu organizaciju za Certificiranje vozila, te je time u niz drugih djelatnosti pridruženo i izdavanje Certifikata za vozila koja su podvrgnuta promjenama, vozila koja prevoze opasne materije prema ADR sporazumu, vozila koja su opremljena pogonom na alternativna goriva, kao što je regulirano Pravilnikom o Certificiranju, na kome su naši stručnjaci takođe radili.

Saradnici preduzeća “Automotive center – centar za vozila” d.o.o. su kao članovi radnih grupa pri Ministarstvu komunikacija i prometa BiH aktivno učestvovali u izradi podzakonskih akata donesenih u okviru Zakona o osnovama sigurnosti saobracaja na putevima u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH broj 6/06) sa izmjenama i dopunama (Sl. glasnik BiH 44/07). Naši eksperti su takođe bili uključeni u rad radne grupe pri Ministarstvu komunikacija i prometa BiH na aktivnostima za izradu Zakona o prevozu opasnih materija koji se trenutno nalazi u završnoj fazi.

Imajući u vidu značajni naučni, stručni i istraživački potencijal saradnika preduzeća “Automotive center – centar za vozila” d.o.o. već dugi niz godina naši eksperti rade se radi na praćenju evropske regulative koja tretira oblast motornih i priključnih vozila i daju svoj doprinos kroz rad Tehničkog komiteta za cestovna vozila (BAS/TC 35) pri Institutu za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH, redovnom praćenju međunarodnog sporazuma o prevozu opasnih materija u drumskom transportu ADR i izradi odgovarajućih priručnika i uputstava, itd.

Veoma bitan segment aktivnosti se odnosi na saradnju s privredom gdje s ponosom ističemo saradnju s firmom Coca-Cola HBC, d.o.o. Sarajevo. Od samog početka rada, naši saradnici vrše procjene šteta na vozilima ove firme nastalim u saobraćajnim nezgodama, te procjenjuju vrijednosti vozila na kraju njihove eksploatacije u ovoj firmi. U zadnje dvije godine provedena su obimna istraživanja u pogledu korištenja LPG u lakim dostavnim vozilima i definisanje optimalne vožnje koja omogućava smanjenu potrošnju goriva tokom eksploatacije, a samim tim i smanjenje troškova transporta.

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH