Download dokumentacije

Na sljedećem linku možete preuzeti Tabelu ispitnih tijela:

Na sljedećem linku možete preuzeti Katalog promjena na vozilima koja su predmet ispitivanja i certificiranja:

Na sljedećem linku možete preuzeti Cjenovnik:

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH