Obavještenje – zaštita na radu

Podijelite:

Poštovani klijenti i partneri,

obavještavamo Vas da je “Automotive center” – centar za vozila d.o.o. Sarajevo od 09.06.2023. godine Ovlaštena organizacija za poslove zaštite na radu, u skladu sa Ovlaštenjem Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike.

U okviru ovih poslova u mogućnosti smo Vam ponuditi slijedeće usluge:

  • periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu,
  • osposobljavanje radnika za siguran rad,
  • savjetovanje i pomoć u vezi sa primjenom mjera zaštite na radu
  • izrada elaborata zaštite na radu i drugih odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu,

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail znr@automotivecenter.ba ili na poznate brojeve telefona.

Posljednje novosti

Bajram Šerif Mubarek Olsun

Bajram Šerif Mubarek Olsun, svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti želi kolektiv Automotive Centra.

Obavještenje

Poštovani, u skladu sa preporukama FUCZ, Automotive center – centar za vozila d.o.o. će u narednom periodu

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, BiH